tirsdag den 5. juli 2011

Everybody Bike New York
Illustration til speciale på RUC. Forskellige "cyklist typer"

Kunstner styr din butik

Illustrationer til magasinet Sceneliv marts 2011
(http://www.skuespillerforbundet.dk/Default.aspx?ID=21)